VYDANÉ KNIHY

Odvrácená strana odvrácené strany

Básnická sbírka Odvrácená strana odvrácené strany je exkurzem do vzájemné a neoddělitelné vztahovosti mezi mužem a ženou. Básně jsou rozděleny do čtyř oddílů (Protínání, Objímání, Odloučení a Osamění) a tematizují vývoj vztahu od jeho primárního pocitu osudovosti až po syrové procitnutí na odvrácené straně. Sbírka je doprovázená kolážemi, které básním dodávají hlubší vrstvu éterického poetismu.

 

Rogalem let neuslyšíš

Novela Rogalem let neuslyšíš je víc než jen sondou do lidského prožívání současné společnosti a do nitra sama sebe. Vrcholí v ní nejniternější otázky existence - lidé jako stíny a duše jako slepá zrcadla vystupují ve své nahé samotě a ptají se, ovšem nikdo neodpovídá. Vše víří v kruzích, variacích a v nekonečném opakování, z něhož je únik jen jeden - asimilace. Anebo je to všechno jinak?

 

The Poems


Sbírka básní The Poems je založena na originálním, ale přitom archetypálním pojímání tělesnosti prostřednictvím subjekt-objektového rozostření. Je to právě tělo, které vnímá, tělo, které se stává měřítkem věcí, a tělo, které cítí, bojuje a bolí. García ve své intimní lyrické sbírce využívá toho nejjednoduššího, nejupřímnějšího a nejvlastnějšího – tělesnosti v konkrétním čase a prostoru, tělesnosti s jizvami. Biblické noli me tangere, zjitřující staré rány, však nakonec přebije touha fyzické i psychické blízkosti, touha na návrat.

 

211 vln

Kniha 211 vln je mnohostranný útvar literární produkce, jehož hlavním tématem je cesta.

Cesta rozmanitá, trnitá, pestrobarevná, prašná, vlnitá - vlny nenarovnáš, vlnám neporučíš! Vlny potkávají mě, tebe, nás, kohokoliv, kdykoliv, jakkoliv... společně. Jsou divoké, úzké, plné čísel, neočekávané, nahé, opakující se, neměnné, konstantní, jiné a zase stejné.

Jaké byly, jaké jsou a jaké budou je na tobě... hlavní hrdina nemá jméno, ale je všudepřítomný!

Žánrově a stylově zařaditelné skladby využívají poetiky surrealismu, abstrakce i dadaismu a ukazují, že tyto postupy nejsou ani mrtvé, ani zapomenuté.