Odvrácená strana odvrácené strany/Mlč!

a zavřeme oči před zavřenými ústy

a nic už se nepoví na rozlitý talíř

vyhaslých dálnic pohyb

a vyprahlé pouště

bez známky/známky

bez náznaku/náznaky

v koutě muž s postavou

ztichlé siluety stínu

tebe

pobíhají a odbíhají

a rty už se nesemknou

a rty už nic neřeknou

pozvolna pryč

do ústraní

za stupeň možného převratu

a přece taky vysoko

a přece tak do dálky; nakročím

sdělení je částečné

sdílení, ve spojení zíváme

jeden přes druhého

ale nic se neděje

jsme to my

se vším, co k tomu…

patříme k sobě, když se podzimní

slunce

odloučí?